menu

Πρεσβευτές Βιωσιμότητας

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πρωτοβουλία ως «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας» θα πρέπει να:
 

 • αποδεικνύουν την δέσμευσή τους στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (π.χ. δέσμευση Διοίκησης για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ύπαρξη Διαχειριστικών Συστημάτων, Δείκτες Επίδοσης, Προγράμματα & Δράσεις  ΕΚΕ).
 • αποδέχονται ότι τα στοιχεία που θα καταθέσουν στο διάλογο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Καλές Πρακτικές και βάση ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους Οργανισμούς στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
 • συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας (working groups) της Πρωτοβουλίας για την συνδιαμόρφωση των: Παρατηρητήριου Βιωσιμότητας, Κειμένου Πολιτικής και του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, είτε συνολικά είτε μέρους αυτού
 • παρουσιάσουν τη γενικότερη προσέγγιση του οργανισμού τους αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Οδηγό Πρεσβευτών Βιωσιμότητας με την δυνατότητα να παρουσιάζονται οι πρακτικές σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Φόρουμ Βιωσιμότητας
 • συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας μέσω του ποσού των 2.500 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καλύψει την ετήσια συμμετοχή τους στις προαναφερόμενες ευρωπαϊκές πλατφόρμες Βιωσιμότητας.ΟΦΕΛΗ «ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»
Οι οργανισμοί «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας» έχουν τη δυνατότητα μέσα από την Πρωτοβουλία:
 

 • Να συνδιαμορφώσουν με τους μεγαλύτερους Φορείς και Επιχειρήσεις το πλαίσιο που θα επιτρέψει τη δημιουργία του μοντέλου μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας στην χώρα μας μέσω του Εθνικού Διαλόγου που θα συμβάλλει στη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Να ενδυναμώσουν το υπεύθυνο προφίλ και το κύρος του οργανισμού με τη σύνδεση και τη συμμετοχή σε μια πρωτοβουλία που εκφράζει & συνδέεται με τις πιο πρωτοποριακές τάσεις της διεθνούς αγοράς.
 • Να  συμβάλλουν στη διαμόρφωση εργαλείων & μεθοδολογιών  που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν ως επιχειρήσεις & οργανισμοί και που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στις πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθούν.
 • Να συνδεθούν με τις καλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, διαμορφώνοντας τις γενικότερες τάσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 • Να συμμετέχουν σε μια διαδικασία δικτύωσης μαζί με τους σημαντικότερους φορείς και τις επιχειρήσεις για την προώθηση των θέσεων & απόψεων τους στα εθνικά & ευρωπαϊκά όργανα.
 • Να δημιουργήσουν προτάσεις για την προώθηση κινήτρων που χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος, ώστε η υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης να έχει προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική λειτουργία.


Φόρμα δήλωσης Ενδιαφέροντος


Οι Πρεσβευτές Βιωσιμότητας της Πρωτοβουλίας είναι οι παρακάτω:
 

ABBVIE
AMGEN
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
BAXTER
Chipita
COCA COLA 3E

DAMMA Συμμετόχων

Demo S.A
DIAGEO
DOPPLER ΑΒΕΕ
ENΟΙA A.E.
Ernst & Young Hellas S.A
FRIGOGLASS 
GALENICA

GILEAD Sciences Hellas

   
MSD
Novartis
Omya Hellas 
POLYECO A.E.
PricewaterhouseCoopers S.A
Raycap
ROCHE HELLAS
SARMED SA
S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. - Ομίλου IMERYS
Star Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
  SPECIFAR Pharmaceuticals
  TEMES - Costa Navarino

Tupperware Hellas

Vodafone Ελλάδας
Wind Ελλάς
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΒΙΑΝΕΞ
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΙΟΝ A.E.

Μύλοι Θράκης Ουζουνόπουλος Α.Ε

Όμιλος Fourlis
Όμιλος J&P ΑΒΑΞ
Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ

OTE - COSMOTE

TNT Ελλάδας
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ A.E.B.E.
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Πρεσβευτές Βιωσιμότητας


 • Vodafone
 • Διαβάζω για τους Άλλους
 • DEMO ABEE
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 • ELVALHALCOR
 • ALUMIL
 • ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • MOTOR OIL
 • GENESIS Pharma
 • Όμιλος Fourlis
 • HELLENiQ ENERGY
 • Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 • ATTICA GROUP
 • IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
 • BAXTER
 • AMGEN Ελλάς ΕΠΕ
 • Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών (ΙΔΙΜΕΚ)
 • Lidl Ελλάς & ΣΙΑ ΟΕ
 • Tupperware Hellas
 • ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ
 • ENERGEAN
 • InfinityGreece ΚΟΙΝΣΕΠ
 • ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ, UNI-PHARMA SA & INTERMED SA
 • DIMAND Α.Ε.
 • CHIPITA Α.Ε.
 • ΟΛΠ Α.Ε.
 • MYTILINEOS S.A.
 • KPMG
 • Alpha Bank
 • MSD
 • INTERAMERICAN
 • Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.
 • SARMED
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • LAMDA DEVELOPMENT
 • POLYECO SA
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ
 • TEMES Α.Ε.
 • Chiesi Hellas AEBE
 • Ernst & Young Hellas Α.Ε.
 • Coca-Cola Hellas
 • OMYA Ελλάς
 • ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
 • MUNICIPALITY OF ILION
 • ΔΕΗ
 • WIND Ελλάς
 • Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 • PREMIA PROPERTIES
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
 • BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
 • RAYCAP
 • Enel Green Power Hellas
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ MHX. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 • ΕΛΛΑΚΤΩΡ
 • ION A.E.
 • ALDEMAR RESORTS A.E.
 • AbbVie Pharmaceuticals S.A.
 • ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ
 • SKYROS PROJECT
 • NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
 • MITSIS HOTELS
 • ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
 • STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.
 • ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ
 • ΠΑΕΓΑΕ A.E.
 • Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
 • BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
 • ΟΜΙΛΟΣ QUEST
 • Specifar Pharmaceuticals
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
 • NOVARTIS
 • GILEAD SCIENCES
 • PREMIA Properties
 • Frigoglass
 • ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
 • ΤΝΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • PricewaterhouseCoopers Α.Ε.
 • ΕΝΟΙΑ Α.Ε.
 • J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.
 • AstraZeneca
 • Roche Hellas
 • DIAGEO Ελλάς
 • Galenica Α.Ε.
 • Ελληνικός Χρυσός
 • ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
 • ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.