menu

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr

Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking

Μήνυμα CEO

Στη Eurobank έχουμε αναδείξει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε στρατηγική μας προτεραιότητα. Αξιοποιούμε τη διεθνή και ισχυρή ESG τάση και επικεντρωνόμαστε σε ένα νέο μοντέλο σύγκλισης της επιχειρηματικότητας με τη βιωσιμότητα, δημιουργώντας πραγματική και μακροπρόθεσμη επίδραση στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Θεωρούμε πως το στοίχημα της βιωσιμότητας απαιτεί ομαδική προσπάθεια και σε συνεργασία με όλους τους stakeholders, ενημερωνόμαστε, εκπαιδευόμαστε και δημιουργούμε οργανωτικές δομές οριζόντιας εφαρμογής των ESG κριτηρίων. Αναγνωρίζοντας ότι το ταξίδι ξεκινάει από το εσωτερικό μας, αναλαμβάνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες οι οποίες καλύπτουν όλους τους πυλώνες του ESG, χωρίς να περιοριζόμαστε στις εποπτικές μας υποχρεώσεις.

Η ευθύνη που συνοδεύει τον θεσμικό μας ρόλο ως διαχειριστή κεφαλαίων και χορηγό ρευστότητας, μας επιβάλλει να αφουγκραζόμαστε συνεχώς τις ανάγκες της αγοράς. Επικοινωνούμε με τους πελάτες μας και αναπτύσσουμε βιώσιμες καταθετικές και χρηματοδοτικές λύσεις, όπως η προθεσμιακή κατάθεση ESG Deposits και τα προγράμματα χρηματοδότησης Επιχειρώ Βιώσιμα & Κατασκευάζω Βιώσιμα για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Στόχος είναι οι πελάτες μας να θέσουν την ESG μετάβαση ως προτεραιότητα της στρατηγικής τους και παράλληλα να είμαστε οι αρωγοί της προσπάθειάς τους, παρέχοντας τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία που απαιτούνται.


Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking

Τα κριτήρια ESG συγκροτούν μια νέα επιχειρηματική φιλοσοφία, αναδεικνύοντας την αξία της επιχειρηματικότητας με γνώμονα το σκοπό της επιχειρηματικής δράσης (purpose) και την επίδρασή της (impact).

Ο σκοπός λειτουργεί ως δέσμευση και ως όχημα μετασχηματισμού ώστε η επιχειρηματική δράση να επιδρά θετικά στο τρίπτυχο οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. Για την Eurobank σκοπός είναι η σύνδεση της πρωτοπορίας με την ευημερία και αυτό λειτουργεί ως οδηγός στη στρατηγική της ώστε να εξασφαλίζει, σταθερά, με τις δράσεις της θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, στο κοινωνικό σύνολο και στο φυσικό περιβάλλον. Αναπτύσσοντας βιώσιμα τραπεζικά προϊόντα και βελτιώνοντας την εσωτερική μας λειτουργία, ευθυγραμμιζόμαστε με τις πιστωτικές και περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ καθώς και τη δέσμευση της Τράπεζας στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP-FI. Αναπτύσσουμε εργαλεία που ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο ESG, σε περιβάλλον διαφάνειας και συνεργασίας. Διαρκής στόχος της Τράπεζας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απαιτήσεις της εποχής, είναι να συμβάλλει στο συλλογικό στόχο για μια βιώσιμη ανάπτυξη, προσαρμόζοντας το επιχειρηματικό και λειτουργικό της μοντέλο.

Προβλέπουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα σταματήσουμε να αναφερόμαστε στο ESG ως κάτι ξεχωριστό, καθώς θα έχει ενσωματωθεί πλήρως στην λειτουργία των επιχειρήσεων, έχοντας εδραιωθεί ως ο τρόπος του day-to-day business.

 

Πάκης Παπαδημητρίου,

Επικεφαλής ESG Division

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo