menu

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Αναστασία Αμβροσιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Imerys Greece, Imerys Chief Human Resources Officer and Member of the Executive Committee

“Ξεκλειδώνοντας ένα καλύτερο αύριο για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τον πλανήτη μας”

Είμαστε περήφανοι που κατατασσόμαστε στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης και τη συνεργασίας όλων των ομάδων της Imerys στην ενσωμάτωση της βιώσιμης και υπεύθυνης σκέψης σε όλες τις δραστηριότητες. 

Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων του Ομίλου και των συνεργατών μας, και η ταυτόχρονη στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Imerys. Είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όχι μόνο επειδή είναι το σωστό, αλλά επειδή είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό του ομίλου μας. Η δέσμευσή μας να είμαστε υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες στηρίζει τις σχέσεις μας με τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, την κυβέρνηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για παράδειγμα, το 93% των ορυχείων και λατομείων της Imerys παγκοσμίως έχουν καθορίσει σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα. Στην Ελλάδα, το 2022, οι πρωτοβουλίες μας “Εμπλέκοντας τους προμηθευτές μας στις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις μας” καθώς και “Αρώματα και Χρώματα από τα αποκατεστημένα ορυχεία στη Μήλο” βραβεύτηκαν στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards ως πολύ καλές πρακτικές. 

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο Ομίλου, μετά την επίτευξη όλων των μεσοπρόθεσμων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης την περίοδο 2020-2022, ανεβάσαμε τον πήχη των στόχων βιωσιμότητας για το 2025, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους μας ώστε να ευδοκιμήσουν σε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον αξιολογώντας το 75% του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας και τις πρακτικές του 75% των προμηθευτών μας με βάση τα κριτήρια βιωσιμότητας, μειώνοντας περαιτέρω τις εκπομπές CO2 σε ευθυγράμμιση με το στόχο του 1,5°C.

Μέσω του προγράμματος SustainAgility, στοχεύουμε σε ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ευθυγραμμισμένο με τους στόχους του Οικουμενικού Συμφώνου και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Κοινός μας στόχος είναι να ξεκλειδώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τον πλανήτη μας.


Αναστασία Αμβροσιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Imerys Greece, Imerys Chief Human Resources Officer and Member of the Executive Committee

“Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο κέντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της IMERYS”

Η βιωσιμότητα θα παραμείνει πρωταρχικός στόχος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το επόμενο έτος και το  μέλλον. Βιωσιμότητα δεν είναι συμμόρφωση ή υποχρέωση  αλλά ο τρόπος με τον οποίο δεσμευόμαστε να δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Λειτουργούμε παγκοσμίως σαν καταλύτες για το αύριο και υποστηρικτικά στους πελάτες μας καθώς τους στηρίζουμε να πετύχουν τους στόχους τους. Αποστολή μας είναι να ενσωματώσουμε την υπεύθυνη και βιώσιμη σκέψη σε κάθε μας δραστηριότητα.

Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και ποικίλου εργασιακού περιβάλλοντος είναι ακρογωνιαίος λίθος των εταιρικών αξιών της Imerys. Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας για τα επόμενα τρία χρόνια , ευθυγραμμιζόμενοι με την αναπτυξιακή μας στρατηγική  και δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με το παγκόσμιο στόχο του 1,5οC.

Συνεχίζουμε να θέτουμε ψηλά τον πήχη όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα για να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά μας.

Ιωάννης Καραβελάκης

Διευθυντής Μεταλλειοκτησίας και Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo