menu

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του φαρμάκου, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή και διανομή φαρμακευτικών σκευασμάτων.    

www.vianex.gr

Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ

"Εδώ και 99 χρόνια υπηρετούμε την αρχή «Ποιότητα στην παραγωγή – Φροντίδα για τον άνθρωπο»"

Η ΒΙΑΝΕΞ, η μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ανήκει σε έναν κλάδο το προϊόν του οποίου είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ζωή και τις ανάγκες της κοινωνίας. Από αυτήν την άποψη, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης υπάρχει στη φιλοσοφία του Ομίλου εδώ και 99 χρόνια, που υπηρετούμε την αρχή «Ποιότητα στην παραγωγή – Φροντίδα για τον άνθρωπο».

Στη ΒΙΑΝΕΞ ακολουθούμε μια ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας. Πάνω στους άξονες που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναπτύσσουμε πολύπλευρες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Ιδιαίτερο βάρος ρίχνουμε στην κοινωνία και την υγεία. Με την πρωτοβουλία στήριξης των νησιών μας, που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε προχωρήσει σε δωρεές σε περιφερειακές μονάδες υγείας και δημόσια νοσοκομεία για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών, προσφέρουμε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, στηρίζουμε υπογόνιμα ζευγάρια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί, ενισχύουμε το εκπαιδευτικό έργο σε ακριτικά σχολεία. 

Παράλληλα, με κινητήρια δύναμη τους 1.359 εργαζομένους του Ομίλου, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον της χώρας. Συμβάλλουμε στην προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας υλοποιώντας ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα. Οι παραγωγικές δυνατότητες του Ομίλου αναβαθμίζονται και δίνουμε βάρος στην έρευνα και την καινοτομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δίνοντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες.

Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να παραμείνουμε πρότυπο επιχειρηματικής αντίληψης και δημιουργικής προσφοράς, και να συνεχίσουμε να είμαστε στην κορυφή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, με συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στους Έλληνες ασθενείς.


Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ

"Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και η φροντίδα για τον άνθρωπο, αποτελούν προτεραιότητες υψίστης σημασίας για εμάς"

Είναι μεγάλη χαρά, αλλά και τιμή να συμπεριλαμβανόμαστε για δεύτερη φορά στις «The Most Sustainable Companies».

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και η φροντίδα για τον άνθρωπο, αποτελούν προτεραιότητες υψίστης σημασίας, για τη Διοίκηση και τους Εργαζόμενους του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ.

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης μετουσιώνεται και στην ανταπόκρισή μας για στήριξη και κάλυψη πολλαπλών και διαφορετικών αναγκών, με έμφαση στα ελληνικά νησιά. Άλλωστε, η δέσμευση μας για προσφορά και στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί χαρακτηριστικό με το οποίο η ΒΙΑΝΕΞ πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια.

Οι διακρίσεις μας σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, αποδεικνύουν και επισφραγίζουν τις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης που εντάσσουμε στην στρατηγική μας.

Οι προκλήσεις στο κομμάτι των ESGs αυξάνονται διαρκώς και μια τέτοια διάκριση, μας δίνει τη δύναμη αλλά και το θάρρος να συνεχίσουμε, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον για όλους τους Έλληνες πολίτες!

Σας ευχαριστούμε!


Όλγα Τριανταφύλλου

Corporate Social Responsibility Manager VIANEX S.A.

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo