menu

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 

Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

"Συνεχίζουμε να επιχειρούμε µε όραμά και υπευθυνότητα, να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά µας και να δημιουργούμε αξία στην ελληνική οικονομία και κοινωνία"

Λειτουργούμε σ’ ένα  περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς προκλήσεις και αβεβαιότητα, στο οποίο οι έννοιες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της προσφοράς στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον καθίστανται περισσότερο αναγκαίες και επίκαιρες από ποτέ. Εμείς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζουμε να επιχειρούμε µε όραμά και υπευθυνότητα, να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά µας και να δημιουργούμε αξία στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Σταθερή πυξίδα στη διαδρομή µας ήταν, είναι και θα είναι η προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και του υπεύθυνου επιχειρείν, καθώς και η δέσµευσή µας για βιώσιμή ανάπτυξη αλλά και ουσιαστική συνεισφορά στον τόπο µας.

Σήμερα οι παγκόσμιες προκλήσεις αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη φυσικών πόρων και πρώτων υλών ‘έχουν αλλάξει τις απαιτήσεις για τη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο ως υποχρέωση όσιο και ως προϋπόθεση ανάπτυξης. Ο ¨Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΓΣ συνεπής στη δέσμευσή του να δημιουργεί αξία στους πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους και τοπικούς εταίρους, συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, φροντίζοντας παράλληλα για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).

Ενδεικτικά, το 2019 πετύχαμε μείωση των καθαρών εκπομπών CO2 κατά 5,6% ενώ αντίστοιχα οι εκπομπές CO2 ανά τόνο τσιμέντου μειώθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας ο Όμιλος υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα και ορυκτές πρώτες ύλες με δευτερογενή υλικά, εξοικονομώντας σταθερά φυσικούς πόρους και βελτιώνοντας διαρκώς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Το 2019 η χρήση εναλλακτικών καυσίμων αυξήθηκε κατά 7,3% και ανήλθε σε 29% συμβάλλοντας στον εθνικό στόχο για μείωση της ταφής των αποβλήτων.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ στοχεύουμε στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στον τομέα των αειφόρων κατασκευών, ως μέρος της δέσμευσής μας για βιώσιμη καινοτομία που αποτελεί τη βάση για ένα καλύτερο  μέλλον.


Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

"Επιδιώκουμε να αποτελούμε μια θετική αλλαγή στον κλάδο μας και στην κοινωνία"

Συνεχής επιδίωξή μας είναι η βελτίωση των επιδόσεών μας αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιδιώκουμε να αποτελούμε μια θετική αλλαγή στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής φροντίζοντας παράλληλα για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).

 

Εύη Ιωαννίδου
Διευθύντρια Επικοινωνίας

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo