menu

ATTICA GROUP

ΕΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ, 4 ΧΩΡΕΣ, 60 ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Attica Group, ένας Ελληνικός Ναυτιλιακός Όμιλος, με στόλο 35 σύγχρονων πλοίων και διεθνή παρουσία, που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και φορτηγών. Ένας πρωτοπόρος στην επιβατηγό ναυτιλία, με δραστηριότητες που λειτουργούν προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών, περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους τους εργαζόμενους.

Ο Όμιλος Attica, ο μεγαλύτερος Όμιλος στον κλάδο του στην Ελλάδα, ο τρίτος μεγαλύτερος στη Μεσόγειο και ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους στην Ευρώπη, επενδύει συνεχώς στο μέλλον.

Γιατί η πρωτοπορία, είναι μια πορεία που δεν τελειώνει ποτέ.

https://attica-group.com/el/

 

Εταιρικό video

Σπυρίδων Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος

"H πορεία μας προς την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη βασίζεται στο τρίπτυχο «Στρατηγική – Αποτελέσματα– Επικοινωνία»"

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο  Αθηνών και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας μέσω των θυγατρικών εταιρειών BLUE STAR FERRIES (BSF), HELLENIC SEAWAYS (HSW), SUPERFAST FERRIES (SFF) και AFRICA MOROCCO LINKS (AML).

Το όραμα του Ομίλου μας το οποίο αποτελεί τη θεμέλια λίθο της λειτουργίας μας προσδιορίζεται στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης και αξίας της Attica Group με κερδοφόρα επέκταση σε νέες αγορές και δραστηριότητες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ενσωματώσει στον πυρήνα του οργανισμού μας τα κριτήρια Environment Social Governance (ESG) και έχουμε ορίσει ως αποστολή μας οι δραστηριότητες του Ομίλου να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους εργαζομένους, να λειτουργούμε πάντα προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών και να  περιορίζουμε στο μέτρο του δυνατού το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Έχοντας δημιουργήσει μία δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης που βασίζεται στην διαφάνεια,  εφαρμόζουμε πολιτικές, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές με τις οποίες προάγουμε την επιχειρηματικότητα έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, ως μέτοχο, εργαζόμενο, πελάτη, προμηθευτή και ως μέλος μιας τοπικής κοινωνίας.   

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με βάση την αρχή της Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μία αρχή που για την επιβατηγό ναυτιλία, γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη από πλευράς προκλήσεων, με βασικότερη την απανθρακοποίηση του κλάδου που συνάδει με την σταδιακή ανάγκη διαχείρισης του υφιστάμενου στόλου και της ανανέωσής του με νέα πιο «πράσινα» πλοία.

Η αλληλεπίδραση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS, Fuel EU, κ.α.) με τους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) δημιουργεί ένα απαιτητικό πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, χωρίς ταυτόχρονα να είναι άμεσα διαθέσιμη η τεχνολογία που θα υποστηρίξει την πράσινη μετάβαση. Στο πλαίσιο της «πράσινης» μετάβασης της ναυτιλίας, ο Όμιλος μας έχει ολοκληρώσει τη χάραξη νέας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2030, καθορίζοντας συγκεκριμένες δράσεις και στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου, η πορεία μας προς την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη βασίζεται στο τρίπτυχο «Στρατηγική – Αποτελέσματα– Επικοινωνία» με παράλληλη ενσωμάτωση των αρχών ESG σε κάθε νέο επενδυτικό έργο και στην καθημερινή μας λειτουργία έχοντας πάντα στο νου την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Είναι αυτονόητο ότι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους κοινωνικούς μας Εταίρους, ώστε να διασφαλίζουμε τη δημιουργία αμοιβαίας μακροπρόθεσμης αξίας, μια δέσμευση που στηρίζεται στο Όραμα, στην Αποστολή και στις αξίες μας, αλλά πάνω από όλα στο ήθος των εργαζομένων μας.


Σπυρίδων Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος

"Στην Attica Group έχουμε πετύχει τα κριτήρια ESG να μην αποτελούν στόχο αλλά ενσωματωμένες αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του Ομίλου μας"

Για εμάς στην Attica Group η Υπευθυνότητα, η Βιωσιμότητα και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στην λειτουργία μας βασίζεται στο τρίπτυχο Στρατηγική – Επικοινωνία – Αποτέλεσμα.

Έχοντας το όραμα και την αποστολή μας ως οδηγό, χαράσσουμε την στρατηγική μας όσον αφορά στο που θέλουμε να φτάσουμε και πόσο θέλουμε να αναπτύξουμε τις υπεύθυνες πρακτικές μέσα από στόχους και δράσεις. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τον τελικό προορισμό, όπως σε ένα ταξίδι με πλοίο. Την στρατηγική την επικοινωνούμε σε όλους τους εργαζόμενους μας προκειμένου όλοι να είμαστε συνεπιβάτες σε αυτό το ταξίδι. Μέσα από την εποικοδομητική  διαδικασία των workshops αποφασίζουμε τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους ποσοτικούς στόχους και τις δράσεις μέσα από τις οποίες θα φτάσουμε στον τελικό προορισμό. Είναι μία επίπονη δουλειά που προϋποθέτει κοινή προσπάθεια τόσο στον σχεδιασμό των στόχων και των δράσεων όσο και στην  υλοποίηση αυτών. Η δέσμευση όλων σε αυτήν κοινή προσπάθεια είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας.

Άρα πρέπει να το επικοινωνήσουμε σε όλους. Ο ξεκάθαρος προορισμός με τους ενδιάμεσους στόχους και τις δράσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι γνωστοί εκ των προτέρων, όπως στο ταξίδι με το πλοίο, όπου πριν τον τελικό προορισμό υπάρχουν τα ενδιάμεσα λιμάνια. Η κοινή προσπάθεια που απαιτείται μπορεί να γίνει μόνο εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν κοινή δέσμευση, ξέρουν για το επίπεδο της δικής τους προσπάθειας που απαιτείται και έχουν ξεκάθαρους ρόλους. Η ειλικρινής επικοινωνία είναι σημαντική παράμετρος. Η διαφάνεια των διαδικασιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίτευξης των στόχων και τους τελικού αποτελέσματος.     

Το τρίτο σημείο του τρίπτυχου στο οποίο βασιζόμαστε είναι ο τελικός προορισμός του ταξιδιού, όπως με το πλοίο. Πρέπει οι στόχοι και οι δράσεις να είναι εφικτοί και ξεκάθαροι ώστε να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Αποτελέσματα μετρήσιμα.

Αποτελέσματα που δείχνουν εάν η στρατηγική ήταν επιτυχής και εάν επικοινωνήθηκε σωστά σε όλους τους εμπλεκόμενους. Στο αποτέλεσμα βασίζονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να αξιολογήσουν και να κρίνουν. Στην Attica Group οι στόχοι και οι δράσεις για την Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα έχουν ενσωματωθεί και αποτελούν μέρος της αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων.  Όπως το ταξίδι με το πλοίο. Όταν φτάσεις στον τελικό προορισμό σου, τότε μπορείς να αξιολογήσεις εάν ολόκληρο το ταξίδι άξιζε τον κόπο και το κόστος.

Στην Attica Group έχουμε πετύχει τα κριτήρια ESG να μην αποτελούν στόχο αλλά ενσωματωμένες αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του Ομίλου μας.

Παναγιώτης Παπαδόδημας
Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης & Μετασχηματισμού

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo