menu

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 

Χρήστος Μπαλάσκας, Διευθύνων Σύμβουλος

"Eπενδύουμε σε δράσεις και έργα που θα αφήσουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα"

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας που για ακόμη μια χρονιά διακρινόμαστε μεταξύ των πιο βιώσιμων εταιρειών της χώρας, καθώς και για το ότι συμμετέχουμε στην ολιστική προσπάθεια, ώστε οι πολλαπλές προκλήσεις τις εποχής μας να μετατραπούν σε ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια επιβεβαίωση της δέσμευσή μας να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους, καθώς και της προσήλωσής μας στην αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Λειτουργούμε με βάση τη διαφάνεια και αυτό θεωρούμε ότι αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιεύουμε στους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ θα συνεχίσουμε να προωθούμε τον ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους κοινωνικούς μας εταίρους, ώστε ενωμένοι να πορευτούμε στο κοινό μας μέλλον.

Καθώς προσπαθούμε να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε ως εταιρεία, είναι δέσμευσή μας να διατηρούμε τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων, όπως υπαγορεύεται από τα πρότυπα του Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) που εφαρμόζουμε και διατρέχει όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς μας.

Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας και ελπίζουμε να εμπνεύσουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Η δουλειά μας όμως δεν σταματά εδώ και σίγουρα χρειάζεται να προσπαθούμε συνεχώς να γίνουμε καλύτεροι. Παρά τις δυσκολίες και αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε όπως κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ελεύθερη παγκόσμια αγορά, αυτό δεν αναιρεί την δέσμευση μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις και έργα που θα αφήσουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και της χώρας μας συνολικά.


Χρήστος Μπαλάσκας, Διευθύνων Σύμβουλος

"Η αειφορία έχει ενταχθεί σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας μας"

Το να είμαστε μέλος της οικογένειας των πιο βιώσιμων εταιρειών στην Ελλάδα για ακόμα μια χρονιά, αποτελεί για όλους εμάς στην Ελληνικός Χρυσός, αναμφίβολα μεγάλη χαρά και τιμή.

Η ανάδειξή μας αυτή επιβραβεύει την ολιστική επιχειρηματική προσέγγιση της εταιρείας για την ανάπτυξη των σωστών πρωτοβουλιών και δράσεων που υποστηρίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας. Η αειφορία έχει ενταχθεί σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας μας, μέσω του Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), καθώς και του υπό εγκαθίδρυση Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMS).

Το όραμά μας  - τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και μητρικής εταιρείας - είναι να διασφαλίσουμε τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, να προωθήσουμε την κοινωνική υπευθυνότητα και να εφαρμόσουμε επιχειρηματικές πρακτικές που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων μας και των τοπικών κοινοτήτων.

Θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να επενδύουμε σε πρωτοποριακές λύσεις για να έχουμε θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία, ώστε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τη χώρα μας.

Ιωάννης Μαλεγκάνος
Υπεύθυνος Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo