menu

Enel Green Power Hellas

Η Enel Green Power, εταιρία ηγέτης στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θυγατρική εταιρία του Ομίλου Enel εστιάζει στην ανάπτυξη και τη διαχείριση συστημάτων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ελλάδα, έχει παρουσία από το 2008, λειτουργώντας 59 έργα εγκατεστημένης ισχύος,  482MW από αιολική, υδροηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.enelgreenpower.com/countries/europe/greece

Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης

"Προοπτική δημιουργίας κοινής αξίας"

Εμείς στην Εnel Green Power, μέλος του Ομίλου Enel, ως παγκόσμιοι ηγέτες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθοδηγούμε την ενεργειακή μετάβαση στοχεύοντας σε έναν πλανήτη δίχως ορυκτά καύσιμα. Tαυτόχρονα, εφαρμόζοντας το μοντέλο της «Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας», συμβάλλουμε στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, προστατεύοντας τα επί μέρους οικοσυστήματα. Μάλιστα, ως Όμιλος, ήδη από το 2019 έχουμε ευθυγραμμίσει τις δεσμεύσεις μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Βασικός πυλώνας στην επιχειρηματική μας προσέγγιση αποτελεί η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, καθώς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια πετυχημένη ενεργειακή μετάβαση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Αυτός είναι και ο λόγος που μιλάμε για βιώσιμη ενέργεια, διότι φροντίζουμε ώστε όλα τα βήματα προς την ενεργειακή μετάβαση να υπηρετούν τη βιωσιμότητα.

Με επενδύσεις άνω του 1 δις στηρίζουμε σταθερά τη χώρα στην επίτευξη των ενεργειακών της στόχων από το 2008. Σήμερα, έχουμε εγκατεστημένη ισχύ 482MW που προέρχεται από αιολικά, ηλιακά και υδροηλεκτρικά έργα, και συνεχίζουμε να υλοποιούμε ένα συμπαγές αναπτυξιακό πλάνο με καινούργιες τεχνολογίες που θα επιταχύνει την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος. Επίσης, πραγματοποιούμε βιώσιμες δράσεις σε όλη τη χώρα που περιλαμβάνουν από σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων μέχρι υποστήριξη τοπικών παραγωγών.

 


Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης

Με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να γίνονται όλο και πιο ορατές την τελευταία πενταετία, η αρχή της βιωσιμότητας εξελίχθηκε σε προϋπόθεση της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Σταδιακά οι εταιρείες, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις, άρχισαν να εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές στη λειτουργία τους για να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου, που στον πυρήνα του θα βρίσκεται η αειφορία. Η Enel Green Power, ήδη από το 2013, είχε αναλάβει πρωτοβουλίες να αναπτύξει εργαλεία, λύσεις και συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εντάξει τη «Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας» σε όλες τις διαδικασίες και μεθόδους εργασίας στην αλυσίδα αξίας. Στόχος ήταν να συνδυάσει αποτελεσματικά την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τους επιχειρηματικούς της στόχους μέσω βιώσιμων δράσεων και πρακτικών.

Σήμερα, στην Ελλάδα, επικεντρωνόμαστε στην οικοδόμηση ενός συνεχούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αφουγκραζόμαστε τις τοπικές κοινωνίες και υλοποιούμε σε συνεργασία μαζί τους μακροχρόνια προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον. Οι συγκεκριμένες ενέργειες περιλαμβάνουν από σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη του βιώσιμου τουρισμού, μέχρι ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων.

 

Χρύσα Γιαννοπούλου, Sustainability Manager

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo