menu

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής

"Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, παράγοντας σταθερότητας και επιτυχίας"

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας:

  • Επενδύουμε ουσιαστικά και συστηματικά στους ανθρώπους μας, δίνοντας έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, παρέχοντας παράλληλα ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών που σέβεται την προσωπικότητα του εργαζομένου.
  • Κύρια προτεραιότητα για μας, αποτελεί η διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς κινδύνους, τραυματισμούς, ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. 
  • Ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Ελβάλ. 
  • Με αμείωτο ζήλο προωθούμε την ανακύκλωση του αλουμινίου στην Ελλάδα, με τη λειτουργία και τις δράσεις του Κέντρου Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ). Παράλληλα για την ανακύκλωση αλουμινίου στο εργοστάσιο μας επενδύουμε σε σύγχρονη τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. 
  • Σταθερά προσανατολισμένοι στην καινοτομία, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας. Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο κοντά, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής

"Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΕΛΒΑΛ"

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για την Ελβάλ αποτελεί μια έννοια ενσωματωμένη στην επιχειρηματική της φιλοσοφία και κουλτούρα. Η διαχείριση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες σε διάφορα επίπεδα, η διαμόρφωση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η επικοινωνία με τους συμμετόχους μας, αποτελούν μερικές μόνο από τις παραμέτρους οι οποίες συνθέτουν το υπεύθυνο επιχειρηματικό προφίλ της Εταιρίας μας και καταδεικνύουν τον προσανατολισμό των δράσεων που αναπτύσσουμε.

Με σκοπό τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας σε κάθε δραστηριότητα της Ελβάλ, έχει δημιουργηθεί από το 2009 η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, στην οποία συμμετέχουν ανώτερα στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις της Εταιρίας. Η Ομάδα  εξετάζει τα ζητήματα που προκύπτουν σε τακτική βάση, σχεδιάζει τις δράσεις της και αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της Ελβάλ. Σημειώνεται ότι στην οργανωτική δομή της Ελβάλ συμπεριλαμβάνεται ειδική Ομάδα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος προκειμένου η Εταιρία να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των θεμάτων αυτών, τα οποία και έχει αναγνωρίσει ως τα πλέον σημαντικά.

Συντονιστής:

Βέρα Παγκουλάκη, Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Εκπρόσωποι Τμημάτων/Διευθύνσεων (για θέματα ΕΚΕ & Βιώσιμης Ανάπτυξης):

Αγγελική Αγγέλου, Δημήτρης Γκουνίδης, Λεωνίδας Καρδαράς, Άννα Κόρδα, Ιωάννα Κουμαριώτη, Γιάννης Κουφοπάνος, Αντώνης Κρητικός, Ελένη Λιακέα, Παναγιώτης Χατζηιωάννου

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo