menu

Lidl Ελλάς & ΣΙΑ ΟΕ

Το 1999 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Lidl στην Ελλάδα. Από τότε έχουμε εξελιχθεί σε σταθερή αξία στο ελληνικό λιανεμπόριο και είμαστε στενά συνδεδεμένοι με την τοπική οικονομία. Σήμερα η Lidl Ελλάς λειτουργεί 226 καταστήματα και 5 κέντρα logistics, ενώ απασχολεί συνολικά περισσότερους από 6500 εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Στη Lidl Ελλάς, η βιωσιμότητα είναι κομμάτι του DNA μας, καθώς παίρνουμε πολύ σοβαρά την αλληλεπίδρασή μας με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο, λειτουργώντας υπεύθυνα σε κάθε τομέα της επιχείρησής μας και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Με προσανατολισμό στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθορίσαμε τα ουσιαστικά θέματα για τη Lidl Ελλάς και για τη διαμόρφωση της δικής μας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Στρατηγική μας ενσωματώνει συγκεκριμένες αξίες και πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αφορά στα 5 ακόλουθα πεδία: Προϊόντα, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι, Κοινωνία, Εξωτερικοί Συνεργάτες.

www.lidl-hellas.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Martin Brandenburger, Πρόεδρος Διοίκησης Lidl Ελλάς

"Δουλεύουμε σήμερα πάνω στα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τον κόσμο αύριο"

Στη Lidl Ελλάς δουλεύουμε σήμερα πάνω στα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τον κόσμο αύριο. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι τάση της εποχής. Είναι μία διαχρονική αξία και ανάγκη, η οποία αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο. Μαζί με τους εργαζομένους μας, τους προμηθευτές μας, τους κοινωνικούς μας εταίρους και τους στρατηγικούς μας συνεργάτες έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι προς ένα καλύτερο αύριο. Με γνώμονα το καλό για όλους, εξελίξαμε τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρίας μας, αφουγκραζόμενοι διεθνείς προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τις ανάγκες της δικής μας κοινωνίας, της ελληνικής. Η νέα μας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει έξι στρατηγικούς πυλώνες: Την προστασία του κλίματος, τον σεβασμό της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των πόρων, το δίκαιο επιχειρείν, την προάσπιση της υγείας και τη συμμετοχή στον διάλογο, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική εταιρική μας στρατηγική. Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνουμε στόχους και δεσμεύσεις, υλοποιούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα και εναρμονιζόμαστε με τα κριτήρια ESG, προσβλέποντας σε ένα αύριο καλύτερο για τον πλανήτη και την κοινωνία, καλύτερο για τις επόμενες γενιές.

Η ένταξή μας στις The Most Sustainable Companies in Greece αποτελεί την επισφράγιση της εταιρικής μας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Είναι μία έμπρακτη αναγνώριση ότι η διαρκής επιδίωξή μας για ένα βιώσιμο επιχειρείν αποτελεί στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση για το μέλλον.


Martin Brandenburger, Πρόεδρος Διοίκησης Lidl Ελλάς

"Επενδύουμε σε στρατηγικούς εταίρους και συμβάλουμε στη στήριξη της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας"

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζουμε στη Lidl Ελλάς είναι δυναμική. Σε ένα τέτοιο, δυναμικό πλαίσιο διατυπώνουμε στόχους και δεσμεύσεις, στα θέματα που είναι στρατηγικής σημασίας για εμάς και έχουν υψηλή επιχειρηματική συνάφεια.

Δεσμευόμαστε στη χρήση πιστοποιημένων κρίσιμων πρώτων υλών στο 100% έως το 2025, στηρίζοντας την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρουσιάζουμε ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για το πλαστικό, REset Plastic 2025. Εκπονήσαμε φιλόδοξους κλιματικούς στόχους στο πλαίσιο της κλιματικής μας στρατηγικής, για μείωση κατά 80 % σε σύγκριση με το 2019, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που προκύπτουν από την επιχειρησιακή λειτουργία της Lidl σε όλες τις χώρες, μέχρι το 2030, ενώ χρησιμοποιούμε ήδη στο 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες μας τις εγκαταστάσεις.

Επενδύουμε σε στρατηγικούς εταίρους και συμβάλουμε στη στήριξη της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ο απολογισμός μας σε πρωτοβουλίες για τη στήριξη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος σε όλη την ελληνική επικράτεια ξεπερνά πλέον ετησίως τα 1,6 εκ.€.

Κινούμαστε στον χώρο και στον χρόνο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και σε αυτόν τον δρόμο διακρίσεις όπως αυτή των The Most Sustainable Companies in Greece, αποτελεί την κινητήρια δύναμη για να προχωρήσουμε δυναμικά παραπέρα.

Βασιλική Αδαμίδου
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo