menu

Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε

Με περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας, η “Maillis Metals Solutions” είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς χαλύβδινης ταινίας περίδεσης στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη. Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον κλάδο της τριτογενής συσκευασίας, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εφαρμογών σε περισσότερους από 1200 πελάτες παγκοσμίως.

www.maillis.com/en/brands/maillis-metals-solutions

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Μαρία Γλυνού, Διευθύνουσα Σύμβουλος

"Οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση για εμάς"

H επιτυχής ένταξή της “Maillis Metals Solutions” στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» είναι μία τιμητική διάκριση για την εταιρεία μας και έμπρακτη απόδειξη πως οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση για εμάς.

Προτεραιότητα της εταιρείας μας αποτελεί η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και η δημιουργία ενός πολιτισμένου και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα.

Η έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία επιταχύνεται λόγω της πανδημίας, των περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ενεργειακή κρίση που όλοι βιώνουμε. Για την “Maillis Metals Solutions” είναι διαρκής στόχος η βελτίωση της ποιότητας σε οικονομικό, κοινωνικό, εργασιακό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η ενεργειακή μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση Α’ υλών φιλικών προς το περιβάλλον, μέσα από ένα υπεύθυνο δίκτυο συνεργατών και κοινωνικών εταίρων, αποτελούν βασικές παραμέτρους της στρατηγικής μας ώστε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές.


Μαρία Γλυνού, Διευθύνουσα Σύμβουλος

"Δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης"

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την συμμετοχή της “Maillis Metals Solutions” στην πρωτοβουλία «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» που έχει στόχο να αναδείξει  επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.  

Η χαλύβδινη ταινία περίδεσης θεωρείται ένα από τα πιο βιώσιμα προϊόντα στη βιομηχανική συσκευασία, καθώς μπορεί να ανακυκλωθεί 100%. Η εταιρεία μας αναπτύσσει συνεχώς νέες, τροποποιημένες εκδόσεις προϊόντων υψηλών προδιαγραφών με σκοπό την ελαχιστοποίηση της άσκοπης χρήσης υλικών συσκευασίας σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές των πελατών της.

Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης, με σημαντικές επενδύσεις για την επεξεργασία υγρών και αέριων ρύπων καθώς και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος συνολικά.

Η εταιρική ευθύνη αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας μας, με πολλαπλές δράσεις εθελοντισμού και στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή.

Αθανάσιος Κοτούπας
Δ/ντης Ποιότητας & ΥΑΕ

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo