menu

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.

Ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, έχοντας ως κέντρο ενδιαφέροντος τον άνθρωπο, το περιβάλλον και συνδυάζει την αισθητική με τη λειτουργικότητα.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.jp-avax.gr

Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος

"Συνειδητοποιώντας την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες"

Ο Όμιλος J&P Άβαξ,  έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης, συνειδητοποιώντας την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Η προσφορά του ομίλου εκδηλώνεται κατ’ αρχήν μέσα από την οικονομική συμπαράσταση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων διαφόρων φορέων και τοπικών κοινοτήτων, αλλά και σε πλήθος άλλων εκδηλώσεων πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Για την Εταιρία όμως η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μία ευρύτερη έννοια, όπου στόχος δεν είναι μόνο η ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων της, των περιοίκων των εργοταξίων της και των χρηστών των έργων της. 

Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος κινείται με στόχο την εφαρμογή ενός συστήματος Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), γεγονός που τον καθιστά πρωτοπόρο στον χώρο των κατασκευών σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.


Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτιρίων

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo