menu

ΟΛΠ Α.Ε.

Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών.

Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί κομβικό σημείο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, διεθνές κέντρο κρουαζιέρας, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου για την ευρύτερη Μεσόγειο, εξυπηρετώντας πλοία κάθε τύπου και μεγέθους.

Η ΟΛΠ Α.Ε. σήμερα απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους, εξυπηρετεί ετησίως περισσότερα από 24.000 πλοία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών της.

Μέσα στο σύγχρονο λιμενικό γίγνεσθαι ο ΟΛΠ θα μετεξελιχθεί σε σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, θα δικαιώνει τους επενδυτές, θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τις θέσεις εργασίας και θα εξυπηρετεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών.

https://olp.gr/el/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Mr. Yu Zenggang, PPA Chairman

"Θέλουμε το λιμάνι του Πειραιά να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους του και τους εμπλεκομένους φορείς"

Εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., περήφανου μέλους του Ομίλου COSCO SHIPPING, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το βραβείο. Είναι μεγάλη τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο και για όλους τους εργαζόμενους, ο ΟΛΠ να εντάσσεται στις «Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα».

Στον ΟΛΠ πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η εντυπωσιακή ανάπτυξή μας τα τελευταία χρόνια, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο όταν συνδέεται με έννοιες πράσινης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη έχει εξελιχθεί για το λιμάνι του Πειραιά σε κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις επιδόσεις μας όσον αφορά τα πρότυπα ESG και να διασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, διευκολύνοντας το διάλογο μεταξύ του λιμανιού με την πόλη και των κοινοτήτων που εξυπηρετεί.

Το έτος 2022, ο ΟΛΠ πέτυχε νέα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα δημιουργώντας διαρκώς αυξανόμενο άμεσο όφελος στους γειτονικούς δήμους. Ιδιαίτερα, ο κλάδος της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη ως προτιμώμενος προορισμός. Συγκεκριμένα, το 2022 πραγματοποιήθηκαν 677 αφίξεις, έναντι 379 το 2021 και 622 το 2019, αύξηση της τάξεως του 79% και 9% αντίστοιχα.

Όραμά μας είναι να ενισχύσουμε την αμοιβαία επωφελή σχέση του ΟΛΠ με την τοπική κοινωνία και να αναδείξουμε τον Πειραιά ως σημείο αναφοράς για υπεύθυνες λιμενικές υπηρεσίες στη ΝΑ Ευρώπη. Συγχρόνως θέλουμε το λιμάνι του Πειραιά να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους του και τους εμπλεκομένους φορείς.


Mr. Yu Zenggang, PPA Chairman

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo