menu

MSD

Η MSD (Merck Sharp & Dohme) είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της Υγείας και μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίας παγκοσμίως, με παρουσία σε 140 χώρες και 74.000 εργαζόμενους.

Δεσμευόμαστε σε υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές διοίκησης που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εταιρίας μας και των μετόχων μας. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μας με στόχο να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών μας.

Όραμα μας στην Ελλάδα είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας και μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύσσουμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Η Εταιρική Υπευθυνότητα και ο Κώδικας Ηθικής αποτελούν τις βάσεις του οράματος μας.

www.msd.gr
 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Agata Jakoncic, Managing Director MSD Greece, Cyprus and Malta

"Tο όραμα μας αποτυπώνεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών"

Η MSD, αποτελεί μια κορυφαία βιοφαρμακευτική εταιρία, με παγκόσμια παρουσία και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 35 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε ως ανεξάρτητη θυγατρική εταιρεία το 2010 και από τότε συμβάλλει σταθερά και αξιόπιστα στη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων.  Σήμερα, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και εξασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, καταπολεμάει σημαντικές υγειονομικές προκλήσεις παγκοσμίως,  συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της μικροβιαχής αντοχής και λειτουργεί ως σύμμαχος στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της MSD, με τίτλο «Life Matters», περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών δράσεων, πλήρως εναρμονισμένων με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., και κινούνται σε πέντε άξονες: πρόσβαση στην υγεία, εργαζόμενοι, ηθική & διαφάνεια, περιβάλλον και τοπική κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον πρώτο άξονα αποτελεί το πρόγραμμα «Μητέρα και Παιδί», όπου τη διετία 2016-2018 σε συνεργασία με τους «Γιατρούς του Κόσμου» παρείχαμε γυναικολογικές υπηρεσίες σε 42.000 γυναίκες και παιδιατρικές υπηρεσίες σε 7.500 χιλιάδες βρέφη και παιδιά. Συνεργαζόμαστε με σημαντικούς εταίρους υλοποιώντας καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την αξία του εμβολιασμού. Σύντομα επίσης θα δείτε την προσπάθεια μας να μεταφέρουμε την ανάγκη ανάπτυξης υγιεινών συνηθειών και αποτροπής καπνίσματος στα σχολεία σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ (Εταιρία Ογκολόγων και Παθολόγων Ελλάδος) και την ΜΚΟ Quality Net Foundation. 

Σε ότι αφορά τους εργαζομένους μας , κύριο μέλημα μας είναι να τους βοηθάμε να παραμένουν υγιείς και ασφαλείς τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειες τους. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε το LIVE IT, ένα ολιστικό μοντέλο ευημερίας το οποίο καλεί τους εργαζόμενους μας να αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Η MSD έχει επίσης εντάξει στο πλαίσιο της εταιρικής της ευθύνης τον άξονα ηθική και διαφάνεια αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την σπουδαιότητα του. Οι εργαζόμενοι μας υλοποιούν συχνές εκπαιδεύσεις στον κώδικα δεοντολογίας, ηθικής και εκπαιδεύσεις στην προστασία προσωπικών δεδομένων κτλ. Τέλος σε ότι αφορά το περιβάλλον, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος με ενέργειες που ξεκινούν πρωτίστως από την ανακύκλωση μέσα στα γραφεία αλλά και στα σπίτια μας.


Agata Jakoncic, Managing Director MSD Greece, Cyprus and Malta

"Μεταξύ σπουδαίων προγραμμάτων παγκόσμιας εμβέλειας το “MSD for Mothers"

Στην MSD παγκοσμίως, έχουμε στόχο να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα που σώζουν και βελτιώνουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων θεραπειών και επίσης μέσα από τις δράσεις εταιρικής ευθύνης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας ως εταιρία.

Μεταξύ των σπουδαίων προγραμμάτων παγκόσμιας εμβέλειας που έχουν αναπτυχθεί από την MSD, είναι το πρόγραμμα “MSD for Mothers” και το “Mectizan Donation Program”. Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά σε μια επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων και 10ετή δέσμευση της MSD για την καταπολέμηση των επιπλοκών της εγκυμοσύνης και της γέννας. Στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος δωρήθηκαν περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο θεραπείες σε περισσότερες από 117,000 κοινότητες 34 χωρών, για την καταπολέμηση της τύφλωσης των ποταμών. 

Στην MSD Ελλάδος, το όραμα μας εστιάζεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τις ανθρώπινες ζωές και ειδικότερα σήμερα που διανύουμε την οικονομική κρίση, καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εστιάζουμε στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της φροντίδας και παράλληλα υλοποιούμε προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και παράλληλα στηρίζουν τους εργαζόμενους μας να ζουν μια καλύτερη ζωή.

Σέβη Σφακιανάκη
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo