menu

Fact Sheet

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

 • Απαντά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης στη χώρα μας που να εξασφαλίζει μια Βιώσιμη Οικονομία-Κοινωνία, μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας με περιβαλλοντική φροντίδα και κοινωνική συνοχή
 • Προσδοκά μέσω της ανάπτυξης ενος συστηματοποιημένου Εθνικού Διαλόγου να δημιουργήσει τη βάση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην χώρα μας καθώς και τη δημιουργία μεθοδολογιών & εργαλείων που θα υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση πρακτικών Βιωσιμότητας
 • Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το German Council for Sustainable Development (RNE), το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) και το ΕΙRIS.
 • Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων: Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
 • Χρηματοδοτείται από οργανισμούς/μέλη, που αναλαμβάνουν τον ρόλο του ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
   

Ποιοι συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

Στην Πρωτοβουλία συμμετέχουν εκπρόσωποι Επιχειρήσεων/Επαγγελματικών Φορέων, Δήμων/Περιφερειών, Κοινωνίας Πολιτών/ΜΚΟ/ Ομάδων Πολιτών και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Μέχρι στιγμής, η Πρωτοβουλία στηρίζεται από 33 Επιχειρηματικούς Φορείς, 1 Κοινωνικό Φορέα 57 Οργανισμούς Πρεσβευτές Βιωσιμότητας.

33 Επιχειρηματικοί Φορείς που εκπροσωπούν όλο το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στους οποίους περιλαμβάνονται οι ΣΕΒ, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ελληνο-Βρετανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο, Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Καλλυντικών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Ελληνική Εταιρία Logistics, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου  και Δυτικής Ελλάδας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών, Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος, Hellas Cert, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης.

1 Κοινωνικός Φορέας: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

57 Οργανισμοί «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας» όπως οι AMGEN, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Baxter, Chipita, Coca Cola 3e, Damma Συμμετοχών Α.Ε., Demo S.A., DIAGEO, Ernst & Young Hellas S.A., ENΟΙA AE, FRIGOGLASS, GALENICA, GILEAD Sciences Hellas, KPMG, MSD, Novartis, Omya Hellas, POLYECO Α.Ε., PricewaterhouseCoopers S.A., Raycap, ROCHE Hellas, SARMED, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., SPECIFAR, Star Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Temes Costa Navarino, Tupperware Hellas, Vodafone Ελλάδας, Wind Ελλάς, ΑΓΕΤ Ηρακλής, ΒΙΑΝΕΞ,  ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., ΕΛΒΑΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ION, Μύλοι Θράκης, Όμιλος Fourlis, Όμιλος J&P ΑΒΑΞ, Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, OTE-COSMOTE, ΠΑΕΓΑΕ, TNT Ελλάδας, Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ A.E.B.E., ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.


Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 από την έναρξη της (Απρίλιος 2014) έχει δεσμευθεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων & μεθοδολογιών, όπως το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, η Κατάρτιση ενός Κειμένου βάσης για τη χάραξη μιας στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια Πλατφόρμα έρευνας και καταγραφής των Κοινωνικών Αναγκών και ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Εθνικός μηχανισμός παρακολούθησης (monitoring) όλων των πρακτικών και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν επιχιερήσεις και οργασνιμοί στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

ΘΕΣΜΟΣ BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS: Θα αναδείξει και θα επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές που συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κοινωνικής Συνοχής, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κονωνία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας, αυτοδέσμευσης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών της χώρας, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω 20 Δεικτών, θα συνδεθεί και θα αντλεί τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κώδικα.

POLICY PAPER: Κείμενο το οποίο θα περιέχει τις προτάσεις όλων των συμμετεχόντων στο διάλογο για το τί πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που να προωθεί τη Βιώσιμη Οικονομία και την Κοινωνική Συνοχή.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ: Ένας συστηματικός μηχανισμός καταγραφής αναγκών τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο, με τελικό στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την αποτελεμσατικότερη κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών και την τεκμηρίωση τους.
 

Τρόποι συμμετοχής ενός οργανισμού στην Πρωτοβουλία

Ένας οργανισμός μπορεί να συμμετάσχει στην Πρωτοβουλία με δύο τρόπους:
 • Ως απλό μέλος: συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται στο διαδίκτυο από 15 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Ιανουαρίου 2015, καταγράφοντας τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει ως οργανισμός καθώς και τις απόψεις και προτάσεις που θα ληφθούν υπόψη στο κείμενο πολιτικής που θα αναπτυχθεί.
 
 • Ως Πρεσβευτής Βιωσιμότητας συμμετέχοντας:
Στο δημόσιο διάλογο καθώς και  στις ομάδες διαλόγου με 100 κορυφαίους εκπροσώπους επιχειρήσεων της χώρας μας για τον καθορισμό των περιοχών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Στη συνδιαμόρφωση  του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας  ο οποίος έχει ως στόχο να αναδείξει τις εταιρίες που αντιλαμβάνονται τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως άμεσο εργαλείο ανταγωνιστικότητας.
 

Τι κερδίζω με τη συμμετοχή μου στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

Ως συνεργαζόμενοι φορείς:
 • Ενημερωνόμαστε πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
 • Λαμβάνουμε τεχνογνωσία και συνδιαμορφώνουμε τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία, συμμετέχοντας στα θεματικά working groups της Πρωτοβουλίας
 • Δραστηριοποιούμε και κινητοποιούμε τις εταιρίες μέλη μας προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στην Πρωτοβουλία

Ως οργανισμοί:
 • Διαμορφώνουμε το πλαίσιο που θα επιτρέψει να δημιουργήσουμε το αυριανό μοντέλο μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας στην χώρα μας
 • Συνδιαμορφώνουμε τα εργαλεία & τις μεθοδολογίες που θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε ως επιχειρήσεις & οργανισμοί και που θα μας δώσουν την προστιθέμενη αξία των πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθούμε
 • Συνδεόμαστε με τις καλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μας και αποτελούμε όλοι μαζί τους «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας» τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
 • Συμμετέχουμε σε μια διαδικασία δικτύωσης μαζί με τους σημαντικότερους φορείς και τις επιχειρήσεις για την προώθηση των θέσεων & απόψεων μας στα εθνικά & ευρωπαϊκά όργανα
 • Δημιουργούμε & προωθούμε τα κίνητρα που χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος, ώστε η υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης να έχει προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική λειτουργία (σύνδεση με τις πολιτικές πιστώσεων, υποστήριξη εξαγωγικής δραστηριότητας, θετικότερη αξιολόγηση στους κρατικούς διαγωνισμούς)
 • Ενδυναμώνεται το προφίλ και το κύρος του οργανισμού με τη σύνδεση και συμμετοχή σε μια πρωτοβουλία που εκφράζει & συνδέεται με τις πιο πρωτοποριακές τάσεις της διεθνούς αγοράς.
 

Πως μπορεί να συμμετέχει ένας Οργανισμός ως «Πρεσβευτής Βιωσιμότητας»

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πρωτοβουλία ως «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας» θα πρέπει να:
 • αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (π.χ. δέσμευση Διοίκησης για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ύπαρξη Διαχειριστικών Συστημάτων, Δείκτες Επίδοσης, Προγράμματα & Δράσεις  ΕΚΕ)
 • αποδέχονται ότι τα στοιχεία που θα καταθέσουν στο διάλογο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Καλές Πρακτικές και βάση ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους Οργανισμούς στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
 • συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας (working groups) της Πρωτοβουλίας για τη συνδιαμόρφωση των: Παρατηρητήριου Βιωσιμότητας, Κειμένου Πολιτικής και του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, είτε συνολικά είτε μέρους αυτού
 • παρουσιάσουν τη γενικότερη προσέγγιση της εταιρίας τους αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Οδηγό Πρεσβευτών Βιωσιμότητας με τη δυνατότητα να παρουσιάζονται οι εταιρικές τους πρακτικές σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Φόρουμ Βιωσιμότητας
 • συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας μέσω του ποσού των 2.500 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καλύψει τη συμμετοχή τους στις προαναφερόμενες ευρωπαϊκές πλατφόρμες Βιωσιμότητας μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015.

Πώς να γίνετε ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αν είστε Επιχείρηση, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισμός της Κοινωνίας Πολιτών και θέλετε να γίνετε ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος.


 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Διεξαγωγή Δημόσιου Διαλόγου με στόχο την κατάρτιση κειμένου πολιτικής (policy paper) το οποίο θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

2.  Δημιουργία Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας
 • Δημιουργία εισηγητικής επιτροπής για δημιουργία Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας
 • Δημιουργία working groups για διαβούλευση με stakeholders