menu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες.

Όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν οι ασφαλισμένοι μας αποφασίσουν να προστατέψουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, επιλέγοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δεν κάνουν απλά μια αγορά. Κάνουν μια επένδυση εμπιστοσύνης.

Κυρίαρχος σκοπός της Εταιρείας μας είναι να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχίζει τη δραστηριότητα της έννομα, με επιχειρηματική ηθική και με ευαισθησία προς την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Από τον Αύγουστο του 2022, η Εταιρεία μας αποτελεί θυγατρική του Παγκόσμιου Ασφαλιστικού Ομίλου Allianz θέτοντας τις βάσεις για μια νέα δυναμική. Δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε την πορεία των 45 και πλέον ετών, δημιουργώντας αξίες για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας σε όλα όσα πράττουμε.

www.europaikipisti.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις
 

 

Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

"Mια Εταιρία δεν αποτελεί μόνο οικονομική οντότητα αλλά και φορέα με κοινωνικό πρόσωπο και προσφορά"

Θέλω να δηλώσω απερίφραστα, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πίστης, ότι αποτελεί εξαιρετική τιμή για εμάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη αλλά και δικαίωση η απονομή μιας τέτοιας διάκρισης.

Ειδικότερα όταν την επιτύχαμε στο προβληματικό περιβάλλον, κοινωνικά, οικονομικά, πανδημίας, πληθωρισμού, περιβαλλοντικών καταστροφών, γεωπολιτικών συγκρούσεων κ.α. της χρήσης 2022.

Με βάση την κεντρική και αναλλοίωτη στον χρόνο φιλοσοφία μας να είμαστε δίπλα σε κάθε ασφαλισμένο μας, που περικλείεται στο slogan της Εταιρίας μας «Πληρώνει αμέσως», στην Εταιρία μας συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ενέργειες και δράσεις εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης υπέρ της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος του στρατηγικού μας σχεδίου.

Ειδικότερα, για το έτος 2022, η Εταιρία μας πραγματοποίησε 61 δράσεις για την ενίσχυση του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια χρονιά την δέσμευσή μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Οι δράσεις αυτές είναι επιμελώς σχεδιασμένες από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας και εναρμονισμένες με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI..

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη με την σύμπραξη ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού μας, προς το οποίο θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με συνέπεια τους παραπάνω στόχους κάτω από την θεμελιώδη αντίληψη ότι πέρα και πάνω από τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα οικονομικά αποτελέσματα, μια Εταιρία – ειδικά με αντικείμενο τις ασφαλίσεις – δεν αποτελεί μόνο οικονομική οντότητα αλλά και φορέα με κοινωνικό πρόσωπο και προσφορά.


Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

"Έχουμε αποδεχτεί το χρέος μας προς την κοινωνία και αναπτύσσουμε κοινωνικό διάλογο µε τους ενδιαφερόμενους φορείς"

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι να λειτουργεί κατά τρόπο ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο. Αυτό είναι απαραίτητο αν αναλογιστούμε ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν βασικό κομμάτι της κοινωνίας μας.

Η Εταιρία μας, εδώ και πολλά έτη, έχει αποδεχτεί το χρέος της προς την κοινωνία και αναπτύσσει κοινωνικό διάλογο µε τους ενδιαφερόμενους φορείς (εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, πελάτες κλπ.).

Για εμάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη, η Ε.Κ.Ε. αποτελεί επιχειρηματική συμπεριφορά πέρα και πάνω από νομικές απαιτήσεις, εκουσίως υιοθετημένη. Για το συγκεκριμένο λόγο και προς απόδειξη των δεσμεύσεων μας και των δράσεων μας, επί 12 συναπτά έτη δημοσιεύουμε Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες και οι δείκτες μας σχετικά με την Ε..Κ.Ε.. Οι ενέργειες αυτές εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες δράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της νέας εποχής.

Η κοινωνία μας βρίσκεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με νέες προκλήσεις και προβλήματα. Για αυτόν το λόγο, είναι επιτακτική ανάγκη να βρισκόμαστε πάντα δίπλα στην κοινωνία ενώ στόχος μας αποτελεί, οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες να έχουν πάντα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Γιώργος Γκούσκος
Controlling, Planning & Reporting Director

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo