menu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες.

Όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν οι ασφαλισμένοι μας αποφασίσουν να προστατέψουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, επιλέγοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δεν κάνουν απλά μια αγορά. Κάνουν μια επένδυση εμπιστοσύνης.

Κυρίαρχος σκοπός της Εταιρείας μας είναι να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχίζει τη δραστηριότητα της έννομα, με επιχειρηματική ηθική και με ευαισθησία προς την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Από τον Αύγουστο του 2022, η Εταιρεία μας αποτελεί θυγατρική του Παγκόσμιου Ασφαλιστικού Ομίλου Allianz θέτοντας τις βάσεις για μια νέα δυναμική. Δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε την πορεία των 45 και πλέον ετών, δημιουργώντας αξίες για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας σε όλα όσα πράττουμε.

Το αντικείμενό μας στην Allianz είναι να προστατεύουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις από κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε στη μακροπρόθεσμη οικονομική ευεξία των πελατών μας και στη σταθεροποίηση των τοπικών οικονομιών. Η ασφάλιση είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους περιορίζουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων και αντισταθμίζουμε τις ζημίες που σχετίζονται με το κλίμα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης μιας χώρας, τόσο πιο ανθεκτική είναι σε ακραία φυσικά γεγονότα. Επιπλέον, μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως πλημμύρα ή τυφώνα, οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις είναι συχνά μια γρήγορη και αξιόπιστη λύση για να μπορέσουν οι πληγέντες να ανακάμψουν γρήγορα.

Εκτός από τη συμβολή μας στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας, εστιάζουμε επίσης στην υπέρβαση εμποδίων για την κοινωνική ένταξη που θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε ένα καλύτερο, πιο παραγωγικό μέλλον. Γι’ αυτό η ενδυνάμωση των νέων και η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Allianz.

www.europaikipisti.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις 
 

 

Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

"Mια Εταιρία δεν αποτελεί μόνο οικονομική οντότητα αλλά και φορέα με κοινωνικό πρόσωπο και προσφορά"

Θέλω να δηλώσω απερίφραστα, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πίστης, ότι αποτελεί εξαιρετική τιμή για εμάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη αλλά και δικαίωση η απονομή μιας τέτοιας διάκρισης.

Ειδικότερα όταν την επιτύχαμε στο προβληματικό περιβάλλον, κοινωνικά, οικονομικά, πανδημίας, πληθωρισμού, περιβαλλοντικών καταστροφών, γεωπολιτικών συγκρούσεων κ.α. της χρήσης 2022.

Με βάση την κεντρική και αναλλοίωτη στον χρόνο φιλοσοφία μας να είμαστε δίπλα σε κάθε ασφαλισμένο μας, που περικλείεται στο slogan της Εταιρίας μας «Πληρώνει αμέσως», στην Εταιρία μας συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ενέργειες και δράσεις εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης υπέρ της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος του στρατηγικού μας σχεδίου.

Ειδικότερα, για το έτος 2022, η Εταιρία μας πραγματοποίησε 61 δράσεις για την ενίσχυση του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια χρονιά την δέσμευσή μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Οι δράσεις αυτές είναι επιμελώς σχεδιασμένες από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας και εναρμονισμένες με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI..

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη με την σύμπραξη ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού μας, προς το οποίο θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με συνέπεια τους παραπάνω στόχους κάτω από την θεμελιώδη αντίληψη ότι πέρα και πάνω από τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα οικονομικά αποτελέσματα, μια Εταιρία – ειδικά με αντικείμενο τις ασφαλίσεις – δεν αποτελεί μόνο οικονομική οντότητα αλλά και φορέα με κοινωνικό πρόσωπο και προσφορά.


Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo